Marjolijn Bergman

MARJOLIJN BERGMAN

Mijn naam is Marjolijn Bergman – van Boetzelaer. Sinds 2010 ben ik werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater. Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde daarna mijn specialisatie tot psychiater bij Adhesie (het huidige Dimence) in Deventer. Aanvullend heb ik mijn aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie behaald in het UMC Utrecht.

Ik heb een brede ervaring in het behandelen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychiatrische problemen waarbij ik extra kennis heb over de combinatie van complexe psychiatrische problematiek met een (licht) verstandelijke beperking. Naast mijn eigen praktijk voor familieondersteuning ben ik in vaste dienst bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Een belangrijk onderdeel van mijn werk als kinder- en jeugdpsychiater is het begeleiden van ouders, gezinsleden en familie. Als u weet wat er aan de hand is met uw kind of naaste en weet wat u kunt doen, dan voelt u zich minder onmachtig en raakt u minder snel overbelast. Zowel voor uzelf als voor het kind of de jongvolwassene met psychiatrische problemen is dit goed.

Uitleg en advies kunnen ook van belang zijn als uw kind of familielid op een wachtlijst staat, niet open staat voor hulpverlening of geen toestemming geeft aan behandelaren om met de familie te praten. Juist dan is de situatie vaak complex, kunnen emoties extra hoog oplopen en kunt u als gezin of familie het gevoel hebben volledig klem te zitten in de situatie. Om ook in die situaties ondersteuning te kunnen bieden ben ik in 2019 mijn eigen praktijk voor familieondersteuning begonnen.

Registraties

KvK-nummer: 71948805
BIG-nummer: 29054244801

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)

Lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Klik hier voor mijn privacy verklaring.

Klik hier voor mijn klachtenregeling.