Marjolijn Bergman

MARJOLIJN BERGMAN

Mijn naam is Marjolijn Bergman – van Boetzelaer. Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde daarna mijn specialisatie tot psychiater bij Adhesie (het huidige Dimence) in Deventer. Aanvullend heb ik mijn aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie behaald in het UMC Utrecht.

Ik heb een brede ervaring in het behandelen van mensen met psychiatrische problemen met extra expertise over mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Op dit moment werk ik bij Karakter in Apeldoorn, waar ik patiënten tot 23 jaar behandel.

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het begeleiden van de familie. Als zij weten wat er aan de hand is en wat ze kunnen doen, raken zij minder snel overbelast en herstelt de patiënt sneller. Het is dankbaar om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Maar ook als je naaste niet in zorg is bij een GGZ instelling, of geen toestemming geeft om bij de behandeling betrokken te worden kan je als familie behoefte hebben aan advies en ondersteuning. Juist dan is de situatie vaak complex, kunnen emoties extra hoog oplopen en kun je als familie het gevoel hebben volledig klem te zitten in de situatie. Dat is de reden dat ik naast mijn werk als behandelend psychiater ben gestart met een praktijk voor familieondersteuning.

Registraties

KvK-nummer: 71948805
BIG-nummer: 29054244801

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)

Lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Klik hier voor mijn privacy verklaring.

Klik hier voor mijn klachtenregeling.